Kategori: Offshore | Politik

Stort intresse för oljeutvinning i norska vatten

Oljebolagens intresse för att söka nya fyndigheter på den norska sockeln är stort. I årets koncessionsrunda har Norges regering delat ut 51 nya utvinningstillstånd till 40 bolag, varav 23 kommer att vara operatörer om man hittar utvinningsbara olje- och gasfyndigheter. 35 tillstånd gäller Nordsjön, 13 Norska Havet och tre Barents Hav.

Även svenskkontrollerade intressen har fått utdelning på sina ansökningar. Bland de som fått koncessioner finns Lundin som har fått andelar i sju fält och kommer att operera två, samt Svenska Petroleum Exploration som fått andelar i två fält.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.