Fotograf: Stena

Kategori: Passagerarsjöfart | RoRo | Skeppsbyggnad

Stena placerar stororder i Kina

Stena beställer fyra ropax-färjor från Kina för leverans under 2019 och 2020, med option på ytterligare fyra.

Fartygen ska byggas av AVIC Weihai Shipyard i Kina. De fyra första färjorna är planerade att användas inom Stena Lines linjenätverk i norra Europa. Beställningen är föremål för styrelsegodkännande i slutet av april.

– Vi är väldigt nöjda med att Stena har tecknat ett kontrakt på fyra färjor, med en option på ytterligare fyra. Under de senaste två åren har våra ingenjörer lyckats ta fram en design som inte bara är 50 procent större än dagens genomsnittliga RoPax-färjor, men kanske desto viktigare, de har också inkluderat de lösningar för minskade utsläpp och ökad effektivitet som utvecklats inom Stena under senare år. Dessa fartyg kommer att vara de mest bränsleeffektiva färjorna i världen och sätter en ny branschstandard när det gäller prestanda, utsläpp och kostnadseffektivitet som ger Stena Line ger en stark position de kommande decennierna, säger Stena Lines vd Carl-Johan Hagman i ett pressmeddelande.

”Gas Ready”

Nybyggena får kapacitet för mer än 3.000 längdmeter last och 1.000 passagerare. Vidare uppges att huvudmaskinerna kommer att vara ”Gas Ready” och förberedda för att kunna konverteras till drift med metanol eller LNG.

– Med den här investeringen bygger vi vidare på vårt framgångsrika ropax-koncept med en mix av frakt och passagerare. Genom standardisering säkrar vi en tillförlitlig verksamhet och genom flexibilitet kan vi ge ännu bättre stöd till våra kunder och bidra till deras tillväxt, säger Carl-Johan Hagman. 

”Rustar för fortsatt tillväxt”

– Vi förutser en fortsatt tillväxt i efterfrågan för färjetransporter i norra Europa liksom i andra delar av världen. Färjetransporter spelar en avgörande roll i skapandet av morgondagens logistik- och infrastrukturkedjor om vi vill skapa hållbara samhällen. Sjötransporter är inte bara det mest miljöeffektiva sättet att transportera gods, det är också den infrastruktur som ger en tillförlitlig och snabb logistiklösning till väldigt låg kostnad. Genom den här investeringen rustar vi Stena Line för fortsatt tillväxt, kommenterar Dan Sten Olsson, styrelseordförande i Stena Line.

Stena RoRo och Deltamarin

Projektet har utvecklats i samarbete mellan Stena RoRo och Deltamarin. Enligt Deltamarin hör dessa till de första ropax-fartygen som byggs i Kina för ett västerländsk redare. Deltamarin kommer även att tillhandahålla omfattande tjänster inom projektledning för att stödja AVIC Ship och AVIC Weihai Shipyard under byggnationen.

Bränsleeffektivitet

I designen har man fäst speciellt uppmärksamhet på bränsleeffektivitet och maximering av lastutrymmet.

– Vi har jobbat väldigt mycket med detta. Vi samarbetar med AVIC Ship som äger Deltamarin. Deltamarin spelar en stor roll i designen då de supportar varvet och vi kan dra nytta av den stora kompetens som finns inom hydrodynamik inom Deltamarin, säger Stena Roro:s vd Per Westling, som befinner sig i Kina när Sjöfartstidningen ringer upp.

Enkel och flexibel

Per Westling berättar vidare att designen kännetecknas av enkelhet och flexibilitet.

– Det är en nyutvecklad design som bygger på enkla, flexibla koncept och passar på väldigt många olika rutter. Tanken är att det är ett fartyg som är enkelt att flytta runt mellan olika rutter, inte minst inom StenaLine-systemet. Jag tror att det även finns väldigt stort användningsområde externt i och med att de är så flexibla och användbara överallt.