Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Passagerarsjöfart | Ekonomi | Miljö

Stora miljövinster vid sundet

ForSea redovisar stora miljövinster det första kvartalet, men på grund av en sen påsk också färre passagerare. 

1,24 miljoner passagerare åkte batterifärjor mellan Helsingborg och Helsingör under det första kvartalet 2019. Det är en minskning med fyra procent jämfört med samma period förra året. Förklaringen uppges bero på att påsken förra året var inräknad i det första kvartalet, till skillnad från i år.

Färre personbilar

Totalt transporterades 227.000 personbilar under kvartalet, att jämföra med 239.000 förra året. Antalet överförda lastbilar räknades till 111.000 och antalet avgångar till 12.100, vilket är fler än första kvartalet 2018. Kapacitetsutnyttjandet på bildäck var nästan i nivå med samma period 2018. 

Stor miljövinst

Busstrafiken ökade med fem procent till cirka 2.600 överfarter och förklaringen uppges vara nya samarbeten med bussarrangörer. Men framför allt har miljövinsten varit stor för färjetrafiken. Enligt ForSea har de totala utsläppen av koldioxid och skadliga partiklar halverats jämfört med föregående år.  

”Betydelsefullt för alla”

– Batteridriften av våra stora färjor har varit en succé. Vi har endast tvingats göra mindre justeringar under inkörningsperioden. Detta till trots har vi  kunnat genomföra en stabil drift med i princip 100 procent precision av vår batteridrift under hela kvartal 1. Miljövinsterna är tydliga. Totalt sett har hela rederiets totala energiförbrukning och utsläpp av koldioxid samt skadliga partiklar halverats i jämförelse med samma period 2018, säger Johan Röstin, CEO på ForSea och fortsätter:

– Det är betydelsefullt för alla att man kan resa utan buller och utsläpp och att vi samtidigt minskade vår miljöpåverkning med 4.500 ton CO2 jämfört med tidigare år.