Fotograf: Lennart Fougelberg

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö

Stor sanering i Falkenberg

Falkenbergs hamn är kraftigt förorenad och måste saneras, vilket kan ta lång tid. Kostnaderna för saneringen kan hamna på över 200 miljoner.

– Föroreningen vid Ätrans utlopp är kraftig och har fått en klass 1-stämpel av Länsstyrelsen, säger Per Ola Svensson, biträdande miljö- och hälsoskyddschef i Falkenberg, till Sjöfartstidningen.
Länsstyrelsen bedömer hur förorenade olika områden kan vara och klassar dem sedan efter en tre-gradig skala. Klass 1 betyder den värsta typen av föroreningar.
– Det innebär att det finns metaller, tbt och andra föroreningar i vattnet och sedimentet, vilket har lagrats under lång tid, säger Per Ola Svensson.

Kommunen och Falkvarv har därför gjort utförligare prover och nu ska de granskas av alla inblandade parter.

Två grupper utvärderar

De som ska granska och utvärdera resultaten är i första hand Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Falkenberg. Dessutom har en grupp, bestående av kommunen och företag i anslutning till hamnen, satts samman för att utvärdera hur det påverkar deras verksamheter.

Svårt uppskatta kostnaderna

– Än så länge är vi bara i ett inledande skede och kan inte säga varken hur lång tid det kommer ta eller hur mycket det kommer att kosta, säger Per Ola Svensson.
Enligt honom finns det bara ett exempel som kommunen har att jämföra med, vilket är en sanering i Oskarshamn.
– Den har hållit på i 20 år. men vi hoppas att det här inte ska behöva ta så lång tid.
Herman Fältström, moderat och ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Falkenberg, säger dock till SVT:s Västnytt att kostnaderna kan bli stora. Enligt honom kan det landa på mellan 200-300 miljoner kronor.