Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Utbildning

Stor risk för kompetensbrist

I höst sätts Destination Gotlands nya LNG-färja Visborg i trafik – men branschen lider av kompetensbrist.

Både Chalmers i Göteborg och Sjöfartshögskolan i Kalmar har svårt att fylla sina platser på sina respektive sjöfartsutbildningar, något Sjöfartstidningen skrivit om tidigare. Också de få gymnasier som har sjöfartslinjer har för få sökande.

Det har fått till följd att utbildningen i Härnösand inte kommer starta i år, och Wisbygymnasiets sjöfartsutbildning hade enbart fyra sökande i de preliminära sökningarna i år, skriver tidningen Hela Gotland.

Stöttar utbildning

Destination Gotland har i mer än tio år stöttat utbildningen på Wisbygymnasiet genom att kompensera för tomma platser – ersättning som uppgått till nära en miljon kronor per år – eftersom gymnasiets elever är en viktig rekryteringsbas för rederiet.

När Destination Gotlands nya LNG-drivna färja Visborg sätts i drift i höst riskerar de på grund av det låga antalet sökande till utbildningarna drabbas av kompetensbrist.

– Vi ser ett rekryteringsbehov på drygt 20 personer inom framför allt däck och maskinavdelning när det nya fartyget sätts i trafik, säger Christer Bruzelius, vd på Destination Gotland, till Hela Gotland.

Drabbar hela branschen

Det är inte bara Destination Gotland som drabbas, hela den svenska sjöfartsbranschen riskerar att drabbas när rederierna beräknas behöva uppemot 450 nya befälhavare, styrmän och sjöingenjörer under de kommande tio åren.

– Om fem år kan det vara riktigt illa. Insatserna måste sättas in nu, det är därför vi skjuter upp nödraketer, säger Mattias Dahl, vd på Transportföretagen, till Hela Gotland.

Enligt Mattias Dahl är har branschen skäl att vara självkritisk då de inte nått ut till landets ungdomar om fördelarna med att jobba till sjöss. Och om läget inte vänder är utländsk personal det enda svaret.

– Om vi inte lyckas lösa bemanningen med svensk personal finns det risk för konkurrens av utländska rederier. Det vore ett mardrömsscenario.