Många minglade på Maritima mötesplatsen.

Fotograf: Albin Dahlin

Kategori: Politik | Regelverk

Stor enighet kring sjöfarten i Almedalen

Sjöfartens roll för Sveriges försörjning, kompetensfrågan och elektrifiering blev stora frågor vid den maritima mötesplatsen under Almedalsveckan. Många noterade också att sjöfarten tog ovanligt stor plats i de politiska diskussionerna.

Programmet vid den maritima mötesplatsen under årets upplaga av Almedalsveckan i Visby fylldes av diskussioner med inbjudna politiker från både trafikutskottet, försvarsutskottet och näringsutskottet i riksdagen. Under samtliga seminarier ställde sig politiker från alla läger bakom branschens krav för att öka förutsättningarna för fler svenskflaggade fartyg. En fråga som blivit högaktuell på grund av det förändrade säkerhetspolitiska läget.

– Vi har aldrig pratat så mycket sjöfart som vi gjort det här året, vilket jag välkomnar även om det är tråkigt att det krävdes ett krig för att väcka de här frågorna, sa Moderaternas sjöfartspolitiska talesperson Johanna Rantsi.

Mattias Ottosson från Socialdemokraterna medverkade under flera seminarier och sa att sjöfarten är viktig också för svensk industri och jobben, och att det är viktigt att svenska sjömän får fler svenska fartyg att jobba på.

Utlovade handling

Politikerna från regeringsunderlaget utlovade att det nu blir mer handling och mindre verkstad i och med beskedet i veckan att regeringen tillsätter en utredning för att stärka sjöfartens konkurrenskraft.

Beskedet om utredningen välkomnades också av Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson.

– Det är oerhört positivt och jätteviktigt för sjöfartsbranschen. Både förändringar av tonnageskatten och stämpelskatten är frågor som vi från Svensk Sjöfart har drivit länge. Jag förutsätter att man nu lämnar konkreta förslag till ändringar.

Anders Hermansson är glad att utredningen ska jämföra Sveriges villkor med hur det ser ut i grannländerna och Nederländerna.

– Det är viktigt att vi har samma förutsättningar då sjöfarten är global. Nivån som finns i Nederländerna och Danmark är konkurrenskraftig och dit måste vi i Sverige också nå.

Vill bilda sjöfartsråd

En nyhet för i år var att det arrangerades ett rundabordssamtal om sjöfartsfrågor med inbjudna representanter från både branschen, myndigheter och politiken. Ett konkret resultat blev att man enades om att bilda ett sjöfartsråd där det kan föras en kontinuerlig dialog om sjöfartsfrågor.