Fotograf: Lanaré Save

Kategori: Tank | Ekonomi

Stolt Tankers på rätt sida av sista raden

För första gången sedan 2009 visade Stolt Tankers ett positivt resultat i augusti och rederiet räknar med att trenden fortsätter, men att återhämtningen kommer att både vara långsam och lång.

Stolt-Nielsen är en koncern som är engagerad inom tanksjöfart, tankterminaler, tankcontainers, transport av LPG och bitumen samt fiskuppfödning. I över tre år har tankerverksamheten varit sorgebarnet. Man opererar totalt över 150 tankfartyg som är byggda med många rostfria tankar för att kunna hantera flera mindre lastpartier bestående av olika kemikalier och annan flytande bulklast samtidigt.

För Stolt Tankers är det framförallt volymerna under fraktkontrakt (COA:s) som ökat med högre fraktintäkter som följd, medan spotraterna legat relativt stabilt. Samtidigt har bunkerkostnaderna sjunkit.

Stolt-Nielsen opererar en del av sin tankfartyg i pooler och joint-ventures. NYK Stolt Tankers, 50/50-ägt med japanska NYK Line har nu deklarerat en option för ett tankfartyg på 38.000 ton vid Hudong-Zhonghua Shipbuilding i Kina för leverans 2017 i tillägg till den fasta beställningen på fem fartyg. I beställningen finns ytterligare två optioner. 

För redovisningsårets första nio månader rapporterar Stolt-Nielsenkoncernen en omsättning på USD 1.575 miljoner totalt för alla verksamheter och en vinst efter skatt på USD 49 miljoner.

Kommentarer

  • James Tilly

    kul att se att det går bra för vissa bolag, så tråkigt att hela tiden höra hur dålig marknaden är!
    Grattis Stolt!

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.