Fotograf: Stockholms Hamnar

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö

Stockholm och Tallinn i miljösamarbete

Stockholms Hamnar och Tallinns Hamn har tecknat ett avtal om samarbete kring hamnarnas och sjöfartens miljöpåverkan.

Hamnarna ska fokusera på tre områden. För det första ska de stödja möjligheterna att bunkra LNG i respektive hamn, vilket ju redan görs i Stockholm. För det andra ska de utreda möjligheterna att el-ansluta ytterligare fartyg i linjetrafik, det vill säga att när fartygen ligger till kaj så ska de kunna stänga av sina dieseldrivna generatorer för att få ström från land. Sist och slutligen säger avtalet att hamnarna ska fortsätta arbetet med att minska utsläppen av avloppsvatten till Östersjön.

Stockholms hamnar har sedan tidigare liknande avtal med hamnarna i Åbo och Helsingfors.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.