Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Haveri | Torrlast

Sternö ligger vid kaj i Göteborg

På onsdagseftermiddagen bogserades Sternö från Lilla Edet till kaj 752 i Arendal i Göteborg, där hon nu ligger i väntan på åtgärder från redare och försäkringsbolag. 

Sjöfartsverket meddelar att bogseringen avlöpte utan problem. Svitzers Bob och Bonden assisterade. Det var för en månad sedan som torrlastaren slog upp ett hål i skrovet, tog in vatten och blev liggande med svår slagsida norr om slussen i Lilla Edet.