Kategori: Tank | Fartygsaffärer

Stena Sonangol-pool vill växa

Stena Sonangol Suezmax-poolen firar tio år och passar på att meddela att man vill växa ytterligare. Innan året är slut hoppas man ha fått in ytterligare ett antal fartyg.

I nuläget finns det 23 fartyg av Suexmax-typ i den pool som drivs som ett joint venture mellan Stena Bulk och det angolanska statliga oljebolaget Sonangol, men enligt Stena Bulks vd Erik Hånell siktar man på att bygga ut poolen till att omfatta ett trettiotal Suezmax-fartyg. 

Inget är klart

– Vi jobbar på att hitta partners för att med inchartering bygga upp poolen ytterligare och har några olika leads för att genomföra detta. Inget är dock klart och det är svårt att säga hur lång tid det kommer att ta, men innan året är slut hoppas vi ha fått in åtminstone några ytterligare fartyg, säger Erik Hånell till Sjöfartstidningen via en något svajig telefonkontakt från Houston i USA.

Vill inte köpa

Av de fartyg som idag ingår i poolen ägs tolv av ägarna till Stena Sonangol Suezmax-poolen, medan åtta är inhyrda på time charter och tre på kommersiellt management. Enligt Erik Hånell har Stena Bulk inga planer på att i detta skede köpa in några mer fartyg, utan man siktar som sagt istället på att hitta partners som vill gå in i poolen.

  Just nu är vi tre partners: det är Sonangol, Stena och amerikanska Principal Maritime, men genom åren har vi haft andra partners som kommit och gått. Det är alltid en utmaning att få in partners, det handlar om att det ska passa alla parter både affärsmässigt och organisatoriskt, säger Erik Hånell, som förklarar att några av fördelarna med pool-samarbetet är att man genom åren kunnat ta en större marknadsposition och sprida de risker som uppstår på en svängig marknad. 

Kritisk massa

– Den största fördelen med vårt samarbete och med pool-upplägget är dock att vi kunnat ha en sådan kritisk massa av fartyg att vi kunnat triangulera och öka intjäningen på våra egna fartyg. Det är den rent pengamässiga sidan av det, vilket också återspeglar sig i att vi tjänar bättre än de allra flesta av våra konkurrenter. Sen handlar det också om att vi har samarbeten även inom andra områden, som till exempel den skola vi byggt i Angola, säger Erik Hånell och fortsätter:

– En annan sak är att vi alla haft en långsiktighet ända från starten. Vi har till exempel många som jobbar ombord som varit med oss från dag ett, vilket visar hur viktigt det är att behålla folk.       

Kontor i tre länder

Stena Sonangol Suezmax-poolen startade 2005. Operation och befraktning av fartygen i poolen sker från Stena Bulks kontor i Göteborg, Houston och Singapore. Fartygen går i den öppna spot-marknaden på världsbasis.

Den genomsnittliga åldern räknat på samtliga fartyg i poolen är drygt fyra år. Till den befintliga poolen på 23 fartyg kommer ytterligare två nya fartyg som redan är beställda av Sonangol för leverans under år 2017.