Kategori: Miljö

Stena RoRo nappar på DNV:s Triple-E koncept

Göteborgsbaserade Stena RoRo blir det första rederiet att teckna ett kontrakt för DNV:s Triple-E koncept.

Triple-E är ett ratingsystem för att hålla koll på och förbättra miljöprestandan, bland annat ingår att optimera bränsleförbrukningen. Roro-fartyget Stena Foreteller (12 640 dwt)agerade som pilotprojekt men följs nu av Stena Forecaster (12 640 dwt), Stena Forerunner (12 640 dwt) och Ark Forwarder (12 350 dwt).

Triple-E ratingen sträcker sig från 4 till 1 (1 är bäst miljöprestanda). Stena Foreteller fick 3 i betyg vilket bekräftar bland annat att fartyget har etablerat en ”Ship Energy Efficiency Management Plan” och att man genomför ”Environmental Awareness Survey” för besättning och ombordanställda.

– Under det sista året har vi fokuserat på att finjustera vår fartygsdrift och utvecklat ett stödsystem för beslut som besättningen ombord kan använda sig av. Vi ser på Triple-E som nästa logiska steg att vidare stärka uppföljningsarbetet av de fortlöpande hållbarhetsförbättringar vi gör inom flottan. Vi ser det också som positivt att klassningssällskap spelar en roll i utvecklingen av verktyg för att följa hållbarhetsriktlinjer inom shippingindustrin, säger Ambjørn Frøjd, Commercial Operations Manager, Stena RoRo.

Stena RoRo är en del av Stena-sfären, en milstolpe för rederiet var när man byggde elva nya roro-fartyg på Hyundai Shipyard i Sydkorea 1977.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.