Stena Line siktar på fler kvinnor inom sjöfarten med en ny global kampanj.

Fotograf: Rasmus Persson/Stena Line

Stena Line vill rekrytera fler kvinnor

Under en femårsperiod har Stena Line lyckats öka andelen kvinnliga chefer med 42 procent. Nu siktar de mot att 30 procent av bolagets ledare ska vara kvinnor nästa år.

Sjöfartsbranschen ligger efter samhället i stort när det kommer till andelen kvinnor. Men Stena Line har under de senaste åren arbetat aktivt för att vända utvecklingen. Under de senaste fem åren har rederiet lyckats öka antalet kvinnliga chefer med 42 procent. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande under måndagen. I dagsläget är var femte ledare inom Stena Line en kvinna och totalt är 26 procent av de anställda kvinnor. 

Inte nöjda

Men rederiet är inte nöjda där och siktar nu mot att nå en ännu högre andel redan nästa år.

– Senast vid utgången av år 2022 ska 30 procent av alla ledare på alla nivåer inom företaget vara kvinnor, från fartyg och hamnar till företagsledning och styrelse, säger Margareta Jensen Dickson, Group Head of People på Stena Line i ett pressmeddelande.

”I grund och botten handlar det om att trygga företagets framtida framgång”

Margareta Jensen Dickson, Group Head of People på Stena Line

Margareta Jensen Dickson menar att frågan är central för rederiets framtid och lönsamhet.

– Vi behöver säkerställa att vi kan attrahera, rekrytera och behålla de bästa talangerna och då måste vi garantera att alla känner sig välkomna, oavsett kön. I grund och botten handlar det om att trygga företagets framtida framgång då studier visar att mer jämställda företag, är mer kreativa och innovativa och slutligen tjänar mer pengar, säger Margareta Jensen Dickson i pressmeddelandet.

Startar global kampanj

I samband med Internationella kvinnodagen under måndagen den 8 mars 2021 lanserar färjerederiet även en global kampanj som ska locka fler kvinnor till sjöfarten och dessutom stärka arbetsgivarvarumärket Stena Line. Kampanjen kommer att pågå året ut och syftar till att visa kvinnliga förebilder från hela företaget, från flera länder och yrkesgrupper.

En sådan förebild är Sanna Niemann, andrestyrman på Stena Nautica som trafikerar mellan Halmstad och Grenå. Som ung ville hon bli pilot, men efter att ha besökt en isbrytare under en öppen dag i hamnen ändrades planerna till sjökapten.

– När jag sökte in till utbildningen hade jag ingen aning vad jag gav mig in på, men det visade sig vara mitt bästa beslut någonsin, säger hon i kampanjen.

Mer att läsa om Stena Lines kampanj finns på denna länken.