Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Passagerarsjöfart | Arbetsmarknad

Stena Line varslar 950

Stena Line varslar 950 medarbetare i den svenska verksamheten om uppsägning. Varslet omfattar anställda på både på sjö- och landsidan.

Åtgärden sker som en direkt effekt av den påverkan som coronaviruset har på Stena Lines passagerarverksamhet, skriver Stena Line i ett pressmeddelande. Varslet omfattar sjöanställda på Stena Lines nio svenskflaggade fartyg samt tjänstemän på samtliga orter där företaget är verksamma och de två dotterbolagen Stena Line Travel Group och Retail & Food Services.

Skandinavien värst drabbat

Med anledning av de reserestriktioner som ett flertal länder har infört med anledning av spridningen av coronaviruset har Stena Line sett en kraftig nedgång av bokningar under den senaste tiden. Verksamheten i Skandinavien är värst drabbad och under de senaste dagarna har passagerartrafiken till och från Sverige, Danmark, Polen, Tyskland och Lettland i stort sett avstannat helt.

Drastiska åtgärder

Sedan lördagen 14 mars har Stena Line slutat trafikera linjen mellan Oslo och Frederikshavn tills vidare. I dagsläget görs bedömningen att passagerarverksamheten inte kommer att återhämta sig inför den viktiga sommarsäsongen. Stena Line tvingas därför att ta till drastiska åtgärder för att anpassa kostnaderna till den nya affärssituationen och säkerställa den viktiga fraktverksamheten.

– Med den situation vi nu befinner oss i har vi inget annat val än att anpassa verksamheten och våra kostnader för att begränsa den negativa omfattningen och säkra den fortsatta fraktverksamheten, säger Niclas Mårtensson, vd Stena Lines i pressmeddelandet.

Utesluter inte fler förändringar

Stena Line genomför just nu en översikt av verksamheten i samtliga regioner med anledning av den vikande passagerarverksamheten och utesluter inte att det kommer att ske fler neddragningar eller förändringar i tidtabeller eller linjenätverket.