Fotograf: Stena Lines

Stena Line skickar nya volontärer

För andra gången blir två av Stena Lines anställda volontärer på Mercy Ships sjukhusfartyg Africa Mercy.

Strax efter midsommar påbörjar Stena Lines matroser Martina Thowsen och Alexander Gustafsson sin tid ombord sjukhusfartyget. Inledningsvis blir det varvsunderhåll i Las Palmas, innan fartyget sätter kurs mot Senegal. Exakt vilka arbetsuppgifter Alexander och Martina får beror på fartygets behov.

– Jag känner mig beredd på det som komma ska, mycket tack vare mina kollegor på Stena Line som har gett mig värdefull kunskap och erfarenheter, säger Alexander Gustafsson i ett pressmeddelande.

Till vardags är Alexander matros på Stena Nautica, som trafikerar sträckan Varberg–Grenå.

200 yrkesroller

Det krävs mer än 200 olika yrkesroller ombord för att verksamheten på Africa Mercy ska fungera. Den medicinska sjukvården utgör en stor del, men för att fartyget ska fungera krävs att besättningen består av volontärer med en mängd andra kunskaper. Det behövs bland annat målare, mekaniker, säkerhetsvakter, städpersonal och kockar. Sammanlagt finns volontärer från femtio olika länder ombord. 

Andra kulturer

Martina Thowsen, matros på Stena Scandinavica som trafikerar rutten Göteborg–Kiel ser fram emot att få träffa människor från andra länder och kulturer.

– Men mest av allt ser jag fram emot att bidra till ett gott ändamål. För även om jag inte arbetar med sjukvård, så blir jag en del av en verksamhet som förbättrar människors liv.

Alla får ansöka

Volontärsamarbetet med Mercy Ships är en del av Stena Lines hållbarhetsstrategi som omfattar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Samarbetet startade 2017 och anställda från alla Stena Lines åtta regioner är välkomna att söka till volontärprogrammet. I linje med Mercy Ships värderingar arbetar alla volontärer ideellt, men Stena Line garanterar att de Stenaanställda som vill åka får tjänstledigt. Dessutom står Stena Line för vaccinationer och resekostnader.

Den ideella organisationen Mercy Ships driver med hjälp av volontärer, donationer och sponsorer fullt utrustade sjukhusfartyg i länder där hjälpen behövs som mest. Sedan 2017 är Stena Line en av Mercy Ships sponsorer. Syftet med samarbetet är att sprida kunskap om Mercy Ships, öka intresset för donationer och bidra med den stora nautiska kompetens Stena Lines medarbetare har.