Fotograf: Kristofer Hultén

Kategori: Tank | Fartygsaffärer

Stena-dop i Savannah

Den 31 augusti döptes kemikalie- och produkttankern Stena Imperial i Savannah, Georgia.

Stena Imperial är på 50.000 dwt och av Stenas IMOIIMAX-typ. Fartyget ägs genom ett joint venture till lika delar av Stena Bulk och det indonesiska Golden Agri Resources (GAR). Stena Imperial levererades av det kinesiska varvet GSI (Guangzhou Shipbuilding International) i Guangzhou den 1 juli.

”Mycket nöjda”

– Vi är mycket nöjda med prestationen hos de hittills levererade IMOIIMAX-fartygen, som redan uppfyllt alla våra förväntningar. Konstruktionen med flera mindre tankar medför en stor valfrihet vad gäller kombinationen av laster, något som är en stor fördel i vårt befintliga globala logistiska system. Innovativa tekniska lösningar borgar dessutom för lägre bränsleförbrukning och har även visat sig vara mycket effektiva i samband med lossning och rengöring, säger Erik Hånell, vd för Stena Bulk, i ett pressmeddelande.

Tredje av tio

IMOIIMAX är designade för att frakta såväl vegetabiliska oljor och kemikalier som olje- och petroleumprodukter. Stena Imperial är det tredje av tio fartyg beställda av Stena Bulk till ett totalvärde av 400 miljoner dollar för leverans till och med år 2017. Fartygen opereras av Stena Weco och går i bolagets globala logistiska system, som nu omfattar ett drygt sextiotal fartyg.

Tre levererade

De övriga fartygen i IMOIIMAX-serien är Stena Impression (ägare Stena Bulk och GAR, levererad i januari 2015), Stena Image (ägare Concordia Maritime, levererad 8 april 2015), Stena Important (Concordia Maritime, beräknad leverans hösten 2015), Stena Imperative (Stena Bulk), Stenaweco Impulse (Stena Weco), Stena Imagination (Stena Bulk och GAR), Stena Immortal (Stena Bulk och GAR), Stena Immaculate (Stena Bulk och GAR) samt Stena Impeccable (Stena Bulk och GAR).