Fotograf: Stena Bulk

Kategori: Tank

Stena Bulk satsar på skrubbrar

Stena Bulk väljer att installera skrubbrar på 15 av sina fartyg. De nyckelfärdiga skrubbrarna köps in från kinesiska Bluesoul.

Stena Bulk har signerat ett avtal med kinesiska Shanghai Bluesoul Environment Technology om att installera skrubbrar på 15 fartyg i deras Suezmax- och IMOIIMAX-flottor. Bluesoul har ett samarbetsavtal med Stena-gruppen sedan drygt ett år.

– Genom att installera skrubbrar, kommer vi att vara väl rustade att möta 2020 års regelverk och vi är skyddade mot såväl prisvolatilitet som bränslebrist. Återbetalningstiden är i dag i förhållande till marknadsutvecklingen i teorin attraktiv och förefaller också i dag vara det i praktiken, även om det finns ett par parametrar som är fortsatt osäkra, säger Erik Hånell, CEO Stena Bulk, i ett pressmeddelande.

Hybridlösning

– Det finns dock möjligheter att redan i dag låsa in en del av osäkerheten, vilket kan locka för att få en säkrare investering. Vi är mycket nöjda med att kunna placera den här ordern hos Bluesoul, som har visat sig hålla mycket god kvalitet även jämfört med de mer välkända tillverkarna.

Bluesoul är det första kinesiska företaget som tilldelats utmärkelsen Lloyd’s Register Exhaust Gas Cleaning System Machinery General Design Appraisal. De skrubbrar som kommer installeras blir en så kallad open loop hybrid utrustad med vattenrening. En lösning som, enligt Stena Bulk, inte bara tar bort svavel utan dessutom partiklar från avgaserna.