Fotograf: Stena Bulk

Kategori: Skeppsbyggnad | Tank

Stena Bulk-dop i Kina

Det nionde IMOIIMAX-fartyget i Stenas serie på totalt 13 har döpts till Stena Immaculate.

I dag, tisdag, döptes den nionde IMOIIMAX-tankern till Stena Immaculate på varvet GSI (Guangzhou Shipbuilding International) i Guangzhou, Kina. Fartyget ägs av Stena Bulk och gudmor är Katarina Ljungqvist, regionbankschef på Handelsbanken västra Sverige.

Via Papua

Nybygget kommer att levereras under de närmaste dagarna. På jungfruresan lastas bland annat vegetabiliska oljor. Det första anlöpet blir på Papua Nya Guinea innan fartyget fortsätter mot Europa.

Stena Immaculate är en kemikalie- och produkttanker på 50.000 dwt. Hon kommer i likhet med sina systerfartyg att ingå i den flotta som opereras av Stena Weco.

Två år

– Det har nu gått ganska exakt två år sedan leverans av vårt första fartyg av IMOIIMAX-modell och fartygen fortsätter leverera över förväntan. Konceptet har satt ny standard för både lasteffektivitet och bunkerförbrukning. Med nummer nio av tretton beställda fartyg snart ute på marknaden blir detta ytterligare ett tillskott till vår högkvalitativa flotta. Vi vill också passa på att tacka varvet GSI för ett suveränt samarbete såväl under teknikutveckling som produktion, kommenterar Erik Hånell, vd och koncernchef för Stena Bulk.

Fyra kvar

Leverans av den tionde IMOIIMAX-tankern, som får namnet Stena Impeccable beräknas ske under mars 2017. Resterande tre fartyg kommer att levereras med avslut under år 2018. Av de tretton IMOIIMAX-fartygen är fem helägda av Stena Bulk, fyra ägs tillsammans med GAR (Golden Agri Resources), två av systerbolaget Concordia Maritime och två av Stena Weco.