Fotograf: Stena Bulk

Kategori: Fartygsaffärer | Tank

Stena Bulk chartrar ut två

Stena Bulk chartrar ut två MR-tankers till det statliga brasilianska oljebolaget Petrobras.

Det brasilianska oljebolaget har tecknat avtal om charter av Stena Conquerer och Stena Conquest, var och en på 47.000 dwt. Avtalet är på två år med option på ytterligare elva månader. Fartygen kommer att transportera raffinerade produkter i Brasiliens kusttrafik. 

Utökad samarbete

– Vi har ett mångårigt och uppskattat samarbete med Petrobras på såväl Suezmax- som MR-sidan och har som ambition att fortsätta förse dem med säkra och effektiva leveranser. Vår förhoppning är dessutom ett framtida utökat samarbete, säger Erik Hånell, vd och koncernchef för Stena Bulk i ett pressmeddelande. 

”Logisk partner”

Claes Leschly Bang är vd och ansvarig för Stena Bulk Products & Chemicals USA.

– Som en del av vår affärsstrategi fortsätter vi leverera enligt Petrobras krav som en viktig kund och logistisk partner till Stena Bulk. Under årens lopp har vi utvecklat ett tätt samarbete och vårt senaste avtal om att chartra ut Stena Conquerer och Stena Conquest är goda exempel på våra fortsatta ansträngningar att stödja Petrobras genom hela deras leveranskedja.