Fotograf: RMC

Kategori: Skeppsbyggnad | Färjetrafik

”Steel cutting” på RMC

Byggnationen av den första av två ropax-färjor för australiska Spirit of Tasmania inleddes i dag, måndag, vid varvet Rauma Marine Constructions i Raumo, Finland.

Med en så kallad ”steel cutting”-ceremoni inleddes byggnationen av ropax-färjan Spirit of Tasmania IV vid Rauma Marine Constructions (RMC) den 28 februari.

– Trots att själva konstruktionen av den första färjan inleddes idag, har RMC och Spirit of Tasmania redan en lång historia. Bland annat pandemin störde våra planer, men avtalet för fartygen undertecknades på nytt 2021. Vi är speciellt glada att vår gemensamma resa, som har hållit på mer än ett decennium, äntligen har nått denna viktiga milstolpe. Därför vill jag tacka Spirit of Tasmania för att de litar på vår lokala expertis inom skeppsbyggnad, säger Jyrki Heinimaa, vd på RMC, i ett pressmeddelande.

Ersätter Superfast-färjor

Det nu påbörjade nybygget ska levereras till Spirit of Tasmania (TT-Line Company) mot slutet av 2023 och systerfartyget ett år senare. Ropax-färjorna är planerade för trafik över Bass sund mellan Melbourne på fastlandet och Devonport på Tasmanien.

För närvarande trafikeras rutten av Spirit of Tasmania I och Spirit of Tasmania II, byggda 1998 av Kvaerner Masa-Yards (numera Meyer Turku) i Åbo. De levererades ursprungligen till grekiska Superfast Ferries som Superfast IV respektive Superfast III. Dessa färjor ersätts av de två nybyggena.

Dual fuel

De nya fartygen från RMC får LNG-drift med en dual fuel-lösning för att vid behov även kunna använda alternativa bränslen, uppger varvet. Fartygen får kapacitet för 1.800 passagerare.

– När detta fartyg levereras inleds en ny era inom passager- och frakttrafiken över Bass sund. De nya fartygen är av liknande design som våra nuvarande Spirit of Tasmania-fartyg men de får betydligt mer kapacitet för passagerare, passagerarfordon och frakt, säger Bernard Dwyer, vd för Spirit of Tasmania, i ett pressmeddelande.