Kategori: Politik | Ekonomi | Utbildning

Statliga pengar till elevers praktiksresor

Den svenska regeringen avsätter SEK 2,25 miljoner till elevers mönstringsresor till fartyg under utländsk flagg, detta för att råda bot på bristen på praktikplatser. Pengarna går till sjöfartshögskolorna i Göteborg och Kalmar.– Välutbildade och kunniga sjöbefäl har länge varit ett signum för svensk sjöfart. En förutsättning för behörighet och jobb är att studenterna kan genomföra praktik till sjöss, något som försvårats på grund av omflaggning utav fartyg. Staten tar nu över kostnaden för fler elevers mönstringsresor, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.Totalt läser runt 1300–1400 elever på sjöfartshögskolorna varje år.