Fotograf: Wasaline

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Starkt resultat för Wasaline

NLC Ferry Ab Oy, som marknadsför sig under namnet Wasaline, noterar rekordvolymer och toppresultat för 2017.

Omsättningen ökade med 13,2 procent till 19,3 miljoner euro. Omsättningen inom passagerartrafiken ökade med 9,4 procent och frakten med 20,6 procent.

Resultatet uppgick till 1,79 miljoner euro, jämfört med 860.000 euro 2016.

Minskad bränsleförbrukning

Bränsleinbesparingsåtgärder innebär att bränsleförbrukningen på färjan Wasa Express har reducerats med 6,9 procent under året. Trots att bränslets medeltonpris har ökat med 17,9 procent under verksamhetsåret har rederiets totala bränslekostnader ökat med endast 5,9 procent.

Ökad marknadsandel

Wasaline, som trafikerar linjen Umeå–Vasa med färjan Wasa Express ökade sin passagerarvolym med 8,4 procent. Fraktenheterna ökade med 24,3 procent.

– Jag ser fram emot 2018 med alla dess utmaningar. Med den personal rederiet har, som arbetar med stort hjärta och är engagerade och kostnadsmedvetna, så är jag övertygad om att rederiet når ytterligare framgångar i Kvarkentrafiken, säger Peter Ståhlberg, vd för Wasaline.

Fortsatt god utveckling

Rederiet uppger att den positiva utvecklingen har fortsatt även i år. I januari 2018 ökade omsättningen med 23 procent, passagerarvolymen med 15,7 procent och antalet fraktenheter med 35,7 procent.

– Detta bevisar hur viktig vår transportled är här i Kvarken. En investering i ett nytt miljövänligt fartyg är en strategi som är i rätt riktning och stärker vår region ytterligare, säger Peter Ståhlberg.