Fotograf: Rederiaktiebolaget Eckerö

Kategori: Passagerarsjöfart | Ekonomi

Starkt resultat för Eckerö

Passagerartrafiken fortsätter att gå bra och nu förväntas även den återstående roro-trafiken gå på plus.

Eckerökoncernens omsättning uppgick under 2016 till 236,7 miljoner euro (243,0 miljoner euro 2015). Minskningen beror enbart på att roro-verksamheten fortsättningsvis har skurits ned. Koncernens rörelseresultat, inklusive försäljningsvinster, uppgick till 22,2 miljoner euro (20,6 miljoner euro). Rensat för försäljningsvinster uppgick rörelseresultatet till 19,0 miljoner euro (16,6 miljoner euro). Koncernen redovisar ett resultat före skatt på 22,2 miljoner euro (14,2 miljoner euro) och en vinst på 20,9 miljoner euro (11,7 miljoner euro).

Nöjd vd

Koncernens vd Björn Blomqvist är mycket nöjd med de siffror som redovisas i bokslutet.
– De är resultatet av ett långsiktigt arbetet och en långsiktig utveckling. Vår passagerartrafik har kontinuerligt under många år utvecklats väl, både ekonomiskt och volymmässigt. Detta har kanske tidigare hamnat lite i skuggan av många engångshändelser, säger han till Sjöfartstidningen.
Han påpekar att fjolårets bokslut är väldigt rent.
– Där finns en reavinst på 3,4 miljoner euro då vi har sålt roro-fartygen Trader och Carrier, men i övrigt kommer det från vår vanliga verksamhet.

Två roro-fartyg kvar

Av koncernens roro-trafik, som drivs inom dotterbolaget Eckerö Shipping, finns därmed två roro-fartyg kvar, Exporter och Shipper. Beträffande deras sysselsättning är Björn Blomqvist likaså nöjd. I januari 2017 förlängdes det nuvarande befraktningsavtalet med Holmen Paper för ytterligare två år. Det nya avtalet sträcker sig till slutet av år 2019.
– Även roro-verksamheten är nu på en bra nivå. Under några år förorsakade den kraftiga förluster och det påverkade helhetsbilden. Vi lyckades kanske inte alltid kommunicera tydligt nog att passagerartrafiken hela tiden gick bra.

”Gör ett litet plus”

I nuläget ser Björn Blomqvist därför ingen orsak att aktivt försöka sälja de två roro-fartygen.
– Det utgör idag en relativt liten verksamhet i hela koncernen. Hur marknaden än skulle stiga kan den tyvärr inte påverka hela koncernen i någon större grad. Men med det sagt så finns det absolut ingen orsak med att ha bråttom att sälja dem. Med de nya kontrakt som vi tecknade nu så borde också fraktraten vara på en sådan nivå att vi gör ett litet plus om allt går bra, även med alla overhead-kostnader beaktade. Det finns inte många roro-fartyg av den storleken och vi tror inte att de kommer att falla i värde. Vi är väldigt bekväma med situationen. Jag tror inte att vi kommer att komma tillbaka till samma storlek på fraktverksamheten som vi hade 2008, men vi kommer säkert över överskådlig framtid att ha roro som en verksamhet, om än idag en mindre verksamhet än tidigare.

Nybyggnadsplaner

Björn Blomqvist betonar att koncernens huvudfokus idag är passagerarverksamhet och att den så småningom kommer att kräva investeringar.
– Eckerö Linjen har en lönsam trafik och bra verksamhet på kortrutten Eckerö–Grisslehamn och där måste vi titta på tonnaget. Det är sannolikt där som det först kommer någon form av investering. Den ligger ganska många år i framtiden, men vi letar kontinuerligt efter någon form av bättre begagnat tonnage.
Han säger att det redan förra gången, då nuvarande Eckerö köptes, var det väldigt svårt att hitta lämpliga fartyg.
– Det har visat sig ännu mer utmanande den här gången. Det har inte på länge byggts den sortens fartyg som skulle passa här, så vi överväger nu allt mer seriöst att vi kanske blir tvungna att låta bygga ett nytt fartyg.

Konkurrenskraftig idag 

Även på Finska viken kommer det att uppstå behov av nytt tonnage, medan kryssningsfartyget Birka som opereras av dotterbolaget Birka Cruises och kryssar mellan Stockholm och Mariehamn sannolikt kommer att ingå i flottan i många år till.
– Birka är rätt fartyg för en mycket lång framtid. Däremot är det en helt annan aktivitet och dynamik på Finska viken där Eckerö Line trafikerar linjen Helsingfors–Tallinn. Där uppfattar vi att vi här och nu har ett konkurrenskraftigt fartyg med Finlandia, men att vi inte ska försätta oss i en situation där vi får en ordentlig konkurrensnackdel med tonnaget. Även på Finska viken måste vi därför inom en relativt överblickbar framtid göra någon form av tonnageförnyelse, men Eckerö Linjen kommer som sagt före, säger Björn Blomqvist.