Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | RoRo

Stark start för Finnlines

Finnlines redovisar en stark delårsrapport med en 35-procentig resultatökning jämfört med förra årets tre första månader.

Resultatet för årets första kvartal uppgår till 11,2 miljoner euro, att jämföra med 8,3 miljoner euro för samma period 2016, vilket ändå var ett rekordår för rederiet.

– Efter en lång period av trög ekonomisk utveckling i Europa finns det ändå positiva tecken på ekonomisk tillväxt. I synnerhet i Finland där import- och exportvolymen av varor har ökat med över tio procent under de tre första månaderna, säger Emanuele Grimaldi, koncernchef och vd för Finnlines som den 15 maj firade 70-årsjubileum.

Skulderna minskar

Intäkterna för perioden uppgår till 120,9 miljoner euro (105,2) och resultat före ränta, skatter och avskrivningar (EBITDA) skrivs till 28 miljoner euro (25,3). Samtidigt minskade de räntebärande skulderna med 49,1 miljoner euro och summerades vid periodens slut till 486,9 miljoner euro (536).

– Vi har framgångsrikt förnyat flottan och vårt investeringsprogram på 100 miljoner euro kommer att anslutas i maj. I dag har vi en säker och pålitlig flotta som är modern och hållbar, säger Emanuele Grimaldi och nämner även kommande satsningar.

– Det nya energieffektivitet- och utsläppsminskningsprogrammet kommer innebära att vi förlänger våra befintliga roro-fartyg. Detta ger oss ökad kapacitet och ökad lastflexibilitet för att kunna erbjuda våra kunder högkvalitativa frakttjänster.