Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart | RoRo

Stabilt kvartal för Finnlines

Intäkterna för Finnlines Group ökade det första kvartalet, men resultatet sjönk något jämfört med förra året.

Intäkter för januari-mars i år uppgick till 137,6 miljoner euro, vilket är en ökning med två procent jämfört med samma period föregående år. Resultatet för rapportperioden skrevs till 16,2 miljoner euro, jämfört med 16,5 miljoner euro för perioden 2018.

”Bra resultat”

EBITDA (resultat före ränta, skatter, avskrivningar) uppgick till 34,2 miljoner euro, jämfört med 34,3 miljoner euro första kvartalet förra året. Enligt ett pressmeddelande från rederiet anses detta ändå vara ett bra resultat med tanke på att tillväxten av den finska exporten och importen har avtagit något det senaste året.

Finnlines, med verksamhet i Östersjön, Nordsjön och Biscayabukten, har en målsättning att minska koldioxidutsläppen med minst 50 procent till år 2050, jämfört med nivån 2008.

Gröna beställningar

För att nå dit har bland annat tre hybrid-roro-fartyg beställts samt även en ny serie av de så kallade Superstar-ropaxfartygen

– Genom dessa investeringar, som totalt uppgår till cirka 500 miljoner euro, fortsätter Finnlines att distribuera allt större fartyg i både ro-pax och ro-ro-segmenten, vilket skapar bättre skalfördelar. Dessa stora investeringar kommer ytterligare att bidra till att minska bränsleförbrukningen samt CO2 och andra utsläpp, skriver vd Emanuele Grimaldi i rapporten.