SRAB lägger inte ner

På SRAB Shippings årsstämma den 8 juni beslöts att bolaget inte ska försättas i likvidation. Därmed överlever bolaget.”Kontrollbalansräkningen som upprättats per den 30 april och som granskats av bolagets revisor, utvisar att det, efter de åtgärder som vidtagits efter första kontrollstämman den 2 december 2010, finns full täckning för det registrerade aktiekapitalet.”Styrelsen får också i uppdrag att genomföra en företrädesemission där en aktie skall berättiga till teckning av en ny aktie.Till styrelse fram till årsstämman 2012 valdes: Michael Berlin (omval), Fredrik Nilsson (omval), Trygve Eriksson (nyval) och Bengt Lundberg (nyval) och Michael Berlin omvaldes till styrelsens ordförande.