SRAB gör nyemission

De ekonomiska motgångarna fortsätter för SRAB Shipping. Rederiet planerar därför en nyemission för att få in pengar i företaget sedan bland annat värdet på flottan sjunkit kraftigt. Vid den extra bolagsstämman i december beslöts enhälligt att bolaget inte skulle försättas i likvidation och att man skulle ta fram en rekonstruktionsplan – denna ska nu presenteras på en extra bolagsstämma inom kort. Förutom en nyemission som ska inbringa 33 miljoner, skriver man ned aktiekapitalet från 3,4 miljoner till 1,7 miljoner samt gör en omvänd split där 1.000 gamla aktier byts till en ny aktie. Dessutom uppmanar man preferensaktieägarna i tankfartygen att konvertera preferensaktierna till stamaktier. Enligt överenskommelser med Danske Bank och Ålandsbanken konverteras motsvarande belopp som tillförs SRAB genom nyemissionen samt en företrädesemission, dock maximalt 33 miljoner av koncernens fartygslån till en konvertibel i SRAB Shipping. Konvertibellånet förfaller 31 december 2014.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.