Kategori: Tank | Ekonomi

SRAB avyttrar och avnoteras

SRAB i Stockholm har beslutat avyttra sina tillgångar som nu främst består av aktier i andra bolag samt en fordran. Den sistnämnda har dragits i såväl tings- som hovrätt till SRAB:s fördel och har av motparten överklagats till Högsta Domstolen som inte beviljat prövningstillstånd. Skulle avyttringen leda till ett överskott är avsikten att detta skall fördelas på aktieägarna. Sista handelsperiod på Alternativa aktiemarknaden är den 13 till 18 februari.

Det var förra våren som fordringsägaren Ålandsbanken sålde rederiets tre tankfartyg.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.