Somaliska piratattacker ökar kraftigt

En dramatisk ökning av attacker från somaliska pirater ledde till en dubblering av antalet piratattacker globalt under årets tre första månader, jämfört med motsvarande period ifjol, enligt IMB. Totalt 102 attacker rapporterades till IMB:s piratrapporteringscenter i Kuala Lumpur, jämfört med 53 attacker för det första kvartalet 2008.Ökningen under kvartalet beror främst på ökad aktivitet från somaliska pirater i Adenviken och vattnen utanför östra Somalia. De två områdena svarade för 61 av sammanlagt 102 attacker, jämfört med bara sex attacker för samma period 2008. 41 attacker rapporterades i Adenviken, inkluderat fem kapningar. Utanför östra Somalia rapporterades 20 attacker, inkluderat fyra kapningar. Under mars skedde hela 18 attacker utanför östra Somalia. IMB rapporterar att 43 fartyg bordades runt om i världen, 29 fartyg besköts och nio fartyg kapades. Totalt togs 178 besättningsmedlemmar som gisslan, nio skadades, fem kidnappades och två dödades.Attacker inträffade också i bland annat Nigeria, Tanzania, Peru och Bangladesh.