Solvang beställer LPG-fartyg

Solvang ASA har beställt ett LPG-fartyg från Hyundai Heavy Industries för leverans under det tredje kvartalet 2013. Priset för fartyget med en kapacitet på 84.000 kbm är inte offentliggjort. Solvang har en ägarandel på 15 procent, de andra ägarna har heller inte offentliggjorts. Solvang kommer att ansvara för kommersiellt management av fartyget.