Fotograf: Chalmers/Jörg Beecken

Kategori: Miljö

Sniffar svavel i Öresund

Efter testverksamhet är en sniffer på Öresundsbron nu i drift för att kontrollera att fartyg inte bryter mot reglerna om tillåten svavelhalt i bränslet.

Den installerade sniffern på Öresundsbron är en mätstation som kan ”sniffa” till sig avgaserna från fartyg och hjälper Transportstyrelsen att lättare hitta fartyg som bryter mot svavelreglerna.

Simon Posluk, enhetschef vid Transportstyrelsen, påpekar att bara för att sniffern indikerar en högre svavelhalt än regelverket tillåter är en överträdelse inte bevisad. 

– Det är en indikation som föranleder oss att handla, att gå ut och ta ett riktigt oljeprov. Vi kommer givetvis att följa upp erfarenheterna och se vad vi får för utfall av sniffern. Vi tror att det kan vara ett effektivt sätt att upptäcka fusk, säger han till Sjöfartstidningen.

Utvecklad av Chalmers

Mättekniken har utvecklats av Chalmers, som också levererar mätdata till Transportstyrelsen. Tekniken gör det lättare att upptäcka misstänkta fartyg på avstånd och därigenom få mer träffsäkra kontroller, jämfört med när provtagning sker ombord på fartygen i hamn.

– Metoden gör att vi enklare och snabbare kan hitta och vidta åtgärder mot den som bryter mot reglerna. Det innebär att vi får mer effektiva kontroller, säger Simon Posluk i ett pressmeddelande.

Färre prover

Tekniken bidrar till att Transportstyrelsen kan rikta arbetsinsatser mot de fartyg som misstänks ha för höga halter svavel i bränslet, vilket innebär att färre oljeprover behöver tas ombord på fartygen. Fjärrmätningarna blir ett stöd för att avgöra vilka fartyg som ska väljas ut för kontroll.

– Även om utsläppsreglerna för sjöfarten har skärpts, visar Transportstyrelsens kontroller och de mätningar som Chalmers utfört att fem till tio procent av fartygen fuskar. Det kommer att vara svårare att bryta mot reglerna nu, säger Simon Posluk.

Nya sanktionsavgifter

Sedan den 3 september gäller en ny sanktionsavgift för svavelöverträdelser. Fartyg som bryter mot reglerna får betala en miljösanktionsavgift. Avgiften tas ut även om överträdelsen inte skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Beloppet kan uppgå till en miljon kronor. Hur stort bötesbeloppet blir beror på hur stor del svavel som släppts ut samt fartygets sammanlagda maskinstyrka.