Från och med nästa år kommer kryssningsfartygen att kunna elansluta vid Stadsgårdskajen. Här Queen Victoria, samt Balmoral på strömmen.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Miljö

Snart strömmar elen till kryssningsfartygen

Under fredagen togs det första spadtaget för landets första landströmsanslutning av kryssningsfartyg, det vid Stadsgården i Stockholm.

Det är Stockholms Hamnar som nu bygger två anläggningar för elanslutning av kryssningsfartyg vid Stadsgården vid kajlägena 167 och 160. Det första spadtaget togs under fredagen i samband med evenemanget Stockholm H20 under World Water Week.  

– Vi tar nu ett rejält steg för att bli en hållbar kryssningsdestination av internationell klass. Elanslutningen för kryssningsfartyg på Stadsgården är en viktig gemensam miljösatsning som Stockholms Hamnar gör tillsammans med andra Östersjöhamnar, säger Joakim Larsson (M), ansvarigt borgarråd för Stockholms Hamnar i ett pressmeddelande.

Möjligt genom samarbete

Stockholms Hamnar samarbetar med hamnarna i Köpenhamn, Århus och Helsingfors för att göra det möjligt för kryssningsfartygen och rederierna att ansluta till landström enligt en gemensam internationell standard. 

– Det känns bra att vi till nästa säsong kan elansluta även kryssningsfartyg. Det blir den första anläggningen i Sverige och en av ett fåtal i Europa. Kryssningspassagerarna betyder mycket för Stockholm ekonomiskt och bidrar med över 1.000 arbetstillfällen i regionen, säger Thomas Andersson, vd Stockholms Hamn i pressmeddelandet.

Den första anslutningen på kaj 167 blir på 11/6,6 kilovolt med en effekt på 16 megawatt. Den andra får också 11/6,6 kilovolt, men en lite lägre effekt, 8 megawatt.

Invigs under nästa år

Arbetet med att utrusta Stadsgårdens kajläge 167 och senare även kajläge 160 med elanslutning kommer enligt hamnen att vara klart år 2023 respektive 2024. De två kajerna är de mest använda för kryssningsanlöp inom Stockholms Hamnar, vilket gör att hamnen gör bedömningen att minst 45 procent av anlöpen kommer att kunna elansluta vid kaj när utrustningen finns på plats.

Stockholms Hamnar skriver vidare att den totala minskningen av utsläpp av växthusgaser kommer att vara minst 6.000 ton per år. Hamnen har beviljats bidrag både från EU och från Naturvårdsverkets Klimatklivet för investeringen.