Fotograf: Stockholms Hamnar

Kategori: Hamn/Logistik

Snart kan alla få landström

En ny standard för lågspänningskontakterna för fartyg vid kaj är äntligen klar. Därmed finns alla standarder som behövs för att hela världsflottan ska kunna försörjas med landström vid kaj.

Kryssningsfartyg och containerfartyg gör av med så pass mycket el när de ligger vid kaj att de behöver högspänningskontakter. Därför har standarder för landanslutning med högspänning redan funnits flera år.

Saknad standard

De flesta andra fartyg behöver däremot bara lågspänning för att få tillräcklig landström men hittills har det inte funnits någon internationell standard för hur lågspänningskontakterna ska se ut. Nu är dock en ny standard klar.

Ett par bitar kvar

I alla fall nästan. Standarden för funktion och säkerhet i själva elsystemet för landanslutning är ännu så länge bara provisorisk, men senare i år väntas också den standarden bli färdig, uppger Svensk Elstandard i ett pressmeddelande.