Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Specialfartyg | Ekonomi

Snabba ryck för isbrytare

Det går undan i isbrytarbranschen. Först väljer Sjöfartsverket att inte förlänga charterkontrakten för Viking Supply Ships isbrytande offshorefartyg Tor Viking och Balder Viking. Samtidigt meddelar Viking Supply Ships att man ingår ett längre befraktningsavtal med ett stort oljebolag för endera Tor Viking eller Balder Viking. 

Tor Viking och Balder Viking har sedan 1999-2000 varit tillgängliga för Sjöfartsverket under det första kvartalet varje år för isbrytning. Nu väljer alltså Sjöfartsverket att bryta samarbetet och inte förlänga charterkontrakten för dessa fartyg, något som Sjöfartsverkets isbrytardirektör Tomas Årnell beklagar.

– Vi har haft ett fungerande samarbete med Viking Supply Ships genom åren, men inte kunnat enas om en rimlig nivå för fortsatt samarbete, säger han i ett pressmeddelande. 

Offerera globalt

Viking Supply Ships menar å sin sida att de rådande villkoren i Sjöfartsverkets kontrakt, som ingicks 1998, inte återspeglade dagens marknadsrater. Dessutom innebar det restriktioner för Viking Supply Ships att offerera fartygen till andra chartrare. Kontrakten avslutas nu efter första kvartalet 2014 respektive 2015, och kontraktsavslutet gör det möjligt för rederiet att kunna offerera fartygen på långtidskontrakt på global basis.

Den möjligheten har man nu utnyttjat. Ett längre befraktningsavtal har ingåtts med ett stort oljebolag för endera Tor Viking eller Balder Viking. 

Subarktiska farvatten

Befraktningsavtalet gäller för säsongerna 2014 och 2015 i subarktiska farvatten med optioner för 2016 och 2017. Varaktigheten varje säsong kommer att vara omkring sju månader, inklusive mobilisering och demobilisering, med början omkring den 1 maj varje år.

Avtalet omfattar specialiserade ice-management-insatser i subarktiska operationer. Det totala värdet av kontraktet för den fasta perioden är omkring USD 36,5 miljoner.

 

 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.