Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Folk/företag | Fartygsutrustning

SMTF ingår numera i RISE

Svenskt Marintekniskt Forum är numera en del av RISE och flyttar huvudkontoret till Göteborg.

Sedan den 1 september är Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF) en del av Research Institutes of Sweden (RISE) inom divisionen Safety & Transport. Personalen, som nu är anställd av RISE, kommer fortsatt att arbeta med SMTF som varumärke och med en medlemsutsedd styrgrupp som ansvarar för den långsiktiga verksamhetsutvecklingen. Föreningens medlemmar organiseras i ett medlemsnätverk.

Fokus på konkurrenskraft

– Den resursförstärkning som sker genom samordningen med RISE hoppas vi ska bidra till större möjligheter att stödja behovsdriven utveckling inom den marintekniska näringen säger SMTF:s nye verksamhetsansvarige Fredrik von Elern.

Han säger vidare att den dagliga verksamheten kommer fortsatt att ha stort fokus på konkurrenskraften bland medlemmarna, genom att vara en röst i offentliga sammanhang, anordna seminarier, frukostmöten och gemensamma mässmontrar som medlemmarna prioriterar.

– Det här upplägget ger också möjlighet att bygga ut verksamheten i landet och Region Skåne har redan förstärkts med en verksamhetsansvarig, Andreas Bach.

Strategisk utbyggnad

Sammanslagningen ger dessutom kraft till den pågående strategiska utbyggnaden av det maritima området inom RISE.

– Den här lösningen ger oss större möjligheter att överbrygga glappet mellan de marknadsnära behoven och tillämpad forskning och innovation som är vårt kompetensområde. Närheten till industri och övrigt näringsliv är av största betydelse för att vi skall kunna utföra den uppgiften vi har, att stödja näringslivets konkurrenskraft och förnyelse och inte minst vidareutveckla stödet till små- och medelstora företag, säger Tommy Hertzberg, enhetschef på RISE Safety & Transport.

Huvudkontoret flyttar

SMTF flyttar sitt huvudkontor från Uddevalla till Göteborg men kommer fortsatt att finnas närvarande i Högskolecentrum Bohusläns lokaler i Uddevalla. Verksamheten i Skåne kommer att utgå från Lund men med fokus på marinteknisk utveckling i nära kontakt med medlemmar och intressenter där de finns i sin dagliga verksamhet. Genom RISE:s organisation med kontor och verksamhet i hela landet finns möjlighet att nå gamla och nya medlemmar i hela landet, uppger SMTF.

 

Fakta:

Svenskt Marintekniskt Forum grundades 2007 som en ideell förening med syfte att företräda den marintekniska branschen. Föreningen har samlat 100-talet medlemmar verksamma inom sjöfart, offshore och fritidsbåtssektorn. SMTF bedriver affärsnära verksamhet i samarbete med medlemsföretagen men deltar också i nationella och internationella utvecklingsprojekt inom främst marin teknik.
Några exempel på aktiviteter är det pågående GreenPilotprojektet där en av Sjöfartsverkets lotsbåtar konverterats till metanoldrift samt regelbundna företagsträffar för medlemsföretagen.
RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges största forskningsinstitut som bildades 1 jan 2017 genom en sammanslagning av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), institutet för it och kommunikationsforskning (Swedish ICT) och institutet för skog och bioekonomi (Innventia).