Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Småtonnage hyrs och köps i Finland

Finland har en livskraftig rederiverksamhet kring mindre lasttonnage och under den senaste tiden har ett flertal fartyg hyrts in eller bytt ägare. 

Meriaura utökar sin flotta med fem tidsbefraktade fartyg. Specialfartyget Enough Talk är konstruerat för stora laster på däck och kompletterar därmed sitt tonnageutbud för specialtransporter. Fartyget ägs av Rauma Cata och har finländsk flagg. Rederiet har två egna specialfartyg inom samma segment, Aura och Meri.

Större fartyg

Två av de nyligen inhyrda fartygen är multipurpose-tunglyftfartyg med en lastkapacitet omkring 8.000 ton, alltså betydligt större än vad rederiet traditionellt har sysselsatt på torrlastsidan. Antonia om 9.770 dwt är registrerad i Finland och hyrs in från rederiet Helmer Lundström Ab, som nyligen köpte in fartyget från Italien. Hon hette då Pietro Benedetti.

Av liknande typ är Antje om 7.984 dwt som ägs av tyska Concord Shipping. Hon har Antigua & Barbuda-flagg. De två nyligen inhyrda fartygen fortsätter Meriauras satsning på större tonnage än tidigare. Redan i höstas hyrde Meriaura in Airisto om 8.733 dwt från Aalto Shipping Company. Airisto har finländsk flagg.

Som ersättare för återlämnade TC-fartyg i sin traditionella storleksklass hyr Meriaura in de cypernflaggade systerfartygen Travetal och Alstertal från Marship. Fartygen är på cirka 4.200 dwt.

Olika transportbehov

– Med dessa fartyg, som är lämpliga för många olika transportbehov, söker vi effektivitet och möjlighet att kombinera bulk- och projektlaster inom Östersjön och Nordsjön. Trots att vi nu satsar på en större storleksklass och specialtransporter lämnar vi ingalunda det mindre tonnaget som är viktigt för våra långvariga kontraktskunder, säger Meriauras vd Beppe Rosin i ett pressmeddelande.

Ägarbyten

Helmer Lundström Ab köpte in sin nya Antonia som ersättare för ett fartyg med samma namn om 4.748 dwt som i höstas såldes till Prima Shipping. Den tidigare Antonia heter numera Prima Viking.

Rederi Ab Nathalie har köpt torrlastaren Corinne om 2.172 dwt från Gran Ship och döpt om henne till Jolie. Fartyget går i långtidscharter för Prima Shipping.

I december sålde Archipelago Lines torrlastaren Rinaland om 2.723 dwt till Mopro, varvid fartyget återfick sitt föregående namn Nina. Fartyget är tidsbefraktat till Meriaura.