De närvarande pristagarna under Stiftelsen Sveriges Sjömanshus belöningsdag 2022.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Smarta lösningar blev belönade

Under torsdagen arrangerade Stiftelsen Sveriges Sjömanshus årets belöningsdag på Hotell Hasselbacken i Stockholm, det på stiftelsens 50-årsdag. Totalt delades 44 belöningspris ut om totalt 681.000 kronor.

Dagen började med ett inledningsanförande av stiftelsens ordförande Kenny Reinhold inför de hundratalet gästerna innan fyra olika forskningsprojekt med bäring på arbetsmiljö ombord presenterades.

Joakim Dahlman från VTI berättade om en studie av psykisk ohälsa och sjukdomar hos sjömän.

Sarka Langer från IVL Svenska Miljöinstitutet berättade om en studie hon gjort tillsammans med Cecilia Österman där luftkvaliteten ombord jämförts på fartyg med sex olika typer av driftsbränslen. Ett av huvudresultaten var att arbetsmiljön ombord förbättras med byte till renare bränslen.

Därefter följde Julia Burgén från Rise som berättade om projektet Safe and suitable firefighting som resulterat i konkreta ändringsförslag till Marindirektivet och SOLAS kring brandsäkerhet och brandbekämpningsutrustning ombord. 

Sist ut var brandingenjör Anna Olofsson från Rise som berättade om projektet RoBound, kring hur bränder i roro-utrymmen kan sprida sig till boendedelarna på rorofartyg och hur det kan förhindras bättre.

Internationell gästföreläsare

Efter forskningspresentationerna följde en föreläsning av Cleopatra Doumbia-Henry, President på World Maritime University, bland annat om sjömäns stora betydelse under pandemin och hur pandemin drabbat sjömän.

– Pandemin har satt ljuset på arbetsförhållandena för sjömän. Min förhoppning är att behandlingen av sjömän ska förbättras så de får en större respekt i framtiden, sa hon under sitt anförande.

Därefter inleddes utdelningen av belöningarna för 2022. Totalt delades 44 priser ut om totalt 681.000 kronor. Största kategorin var arbetsbelöningarna där arbetsmiljöforskaren Cecilia Österman delade ut belöningarna tillsammans med Dr Cleopatra Doumbia-Henry, bland annat till förste reparatör Peder Eriksson på Tallink Siljas färja Galaxy som fick pris för en arbetsplattform i maskin för färre farliga klättringar.

– Jag vill tacka Stiftelsen, ni uppmuntrar sjöfolket. Jag vill verkligen uppmuntra alla till att skicka in förslag, det gör säkerheten bättre, sa han i sitt tacktal.

En lång rad priser

Ytterligare priser gick till elingenjör Arvo Toni på TT-Lines färja Peter Pan för säkrare underhåll av hissar, andre fartygsingenjör Jan Saldh på Tern Sea som också byggt en plattform för en säkrare arbetsmiljö i maskin och till tekniska chefen Arkadiusz Chojnowski på Ternholm som skapat en dämpare för mindre vibrationer.

I kategorin däcksarbete fick bland annat andre styrman Niclas Nilsson från färjan Stena Nautica en belöning för en ryggbesparande lösning på bildäck för hantering av surrningsklossar och andre styrman Christian Jildermark från Stena Vision som knäckt en lösning för säkrare sophantering vilken dessutom inneburit ett minskat behov av sopsäckar.

Ett utvecklingsstipendium delades ut till chief purser Bo Brännerud från TT-Lines färja Huckleberry Finn som med hjälp av sitt band Stig-Helmers spelat in en rockvideo som instruktion för sjösättning av livflottar, kallad Life Raft Rock.

Förslag från 28 olika fartyg

Totalt fick stiftelsen in 53 förslag på arbetsbelöningar från 28 fartyg från 19 olika rederier, totalt 45 personer, varav en kvinna.

Dessutom belönades besättningen på Stena Lines färja Skåne efter sjöräddningsinsatsen den 17 februari 2021 när en dansk pråm kantrade i Trelleborg. De lyckades plocka upp en person som var medvetslös men vid liv. Samtidigt hade Trelleborgs hamn lyckats få ut en arbetsbåt som också lyckades plocka upp en person. På plats för att ta emot priset var matros Dennis Holmgren Wärnberg och hans kollega, andre styrman Mattias Olsson.

Två hedersbelöningar delas ut, en till Kicki Wetterberg för sitt arbete på Sjömanskyrkan i Stockholm och en till Christer Lindvall, mångårig vd på Sveriges Fartygsbefälsförening, SFBF, för att under decennier arbetat för att förbättra arbetsvillkoren för ombordanställda. 

Läs mer om belöningsdagen i kommande nummer av Sjöfartstidningen, nummer 5/22 med utgivning 27 maj.