Fotograf: SLU

Kategori: Skeppsbyggnad | Miljö

SLU beställer forskningsfartyg

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har i dag, torsdag, beställt ett oceangående forskningsfartyg från det spanska varvet Armon.

Forskningsfartyget ska kunna användas för i stort sett alla typer av marin forskning och miljöövervakning. Nybygget blir 69 meter långt och får en besättning på 8–15 personer och lika många forskare, beroende på uppdragets karaktär. Totalt finns 28 enkelhytter ombord.

På uppdrag av HaV

Den statligt finansierade miljöövervakningen samordnas av Naturvårdsverket men flera myndigheter, högskolor, forskningsinstitut, föreningar och även enskilda personer bidrar till arbetet. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ansvarar för miljöövervakningen i hav, kustvatten och sjöar. En viktig del i det arbetet är att göra undersökningar till havs, till exempel för att få en bild av hur olika fiskbestånd mår, vattenkvaliteten och algblomningar.

– Det mesta av den svenska miljöövervakningen till havs görs av SLU och SMHI på uppdrag av oss. Med ett eget nationellt forskningsfartyg kan mycket av arbetet samordnas och göras mer effektivt, vi kan också bättre styra vad som ska undersökas och när det ska ske, säger Mikael Krysell, chef för enheten för miljöövervakning på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Leverans 2019

Kontraktspriset uppges till 38,6 miljoner euro. Det spanska varvet kommer att projektera bygget under våren 2017, och sjösättning är planerad till sommaren 2018. Överlåtelsen till SLU kommer att ske under våren 2019. 

– Sveriges miljöarbete kommer att ha stor nytta av detta efterlängtade fartyg, och vi är väldigt glada att bygget nu kan komma igång, säger professor Magnus Appelberg från SLU, som har medverkat i projektets styrgrupp sedan starten.

– Det har varit en lång upphandlingsprocess, men i slutändan har den gett oss ett av världens bästa designföretag (Skipsteknisk) och ett varv (Armon Shipyards) med bred erfarenhet av kvalificerade fartyg och forskningsfartyg, säger Anders Englund, som har lett projektet.

Regeringsuppdrag till SLU

Sverige har inte haft något eget oceangående forskningsfartyg sedan 2011, då Argos togs ur drift. Som tillfälliga lösningar använder SLU danska DTU Aquas forskningsfartyg Dana och SMHI Finlands miljöcentrals forskningsfartyg Aranda.

SLU fick 2015 regeringsuppdraget att ansvara för upphandlingen av ett nytt fartyg. När detta byggts klart och tas i drift 2019 kommer SLU att kunna erbjuda ett mycket kvalificerat, modernt och flexibelt fartyg som kan användas för i stort sett alla typer av marin forskning. SLU blir ägare till det nya fartyget medan Sjöfartsverket ska ansvara för drift och underhåll.