Arkivbild.

Fotograf: Klara Johansson

Kategori: Haveri

Skuggfartyg i kollision utanför Danmark

Danska myndigheter utreder en incident utanför Danmark med ett tankfartyg på väg att lasta rysk råolja. Fartyget misstänks tillhöra den så kallade skuggflottan som transporterar olja i strid mot internationella sanktioner. Vilka som äger fartyget är oklart.

En olyckan med tankfartyget Andromeda Star (byggt 2009), ska ha inträffat den 2 mars, enligt ett uttalande från den danska Sjöfartsmyndigheten till nyhetsbyrån Bloomberg. Andromeda Star ska ha kolliderat med ett icke namngivet fartyg.

Enligt tidningen Maritime Executive visar AIS-data att tankfartyget plötsligt saktade ner och stannade när det rundade den norra spetsen av Jylland klockan sju på morgonen den aktuella dagen.

Händelsen är fortfarande under utredning, och myndigheterna vill inte ge ytterligare detaljer i nuläget. Enligt uppgifter finns det inte några tecken på en större miljöpåverkan från kollisionen.

Skulle lasta olja i Ryssland

Enligt frakttinformation sammanställd av Bloomberg var fartyget schemalagt att lasta rysk råolja vid Östersjöhamnen Primorsk den 4 mars, men istället seglade det till ett reparationsvarv i Danmark, dit det anlände den 17 mars. Fartyget ska ha en lastkapacitet för 700.000 fat olja.

Oklart ägarskap

Ägarna till Andromeda Star är listade i flera marina databaser, men fartygets verkliga ägare inte är offentligt kända. Fartyget hanteras av företaget Margao Marine Solutions OPC, med bas i Goa, Indien. Försäkringsgivare är inte kända, men fartyget är enligt Bloomberg inte listade på webbplatsen för International Group of P&I Clubs, som erbjuder skydd mot risker som utsläpp och kollisioner.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.