Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Hamn/Logistik

Skrubberavfall på BPO:s agenda

Det finns många frågetecken kring hur avfall från skrubbrar ska tas om hand i hamnarna. Baltic Ports Organization tar upp frågan på ett seminarium i mars.

På sitt kommande miljöseminarium den 5 mars i Gdansk kommer Baltic Ports Organization (BPO) bland annat att diskutera hur hamnarna ska ta emot svartvatten från passagerarfartyg och avfall från skrubbrar.

Helsingforskommissionen arbetar med nya regler om hur hamnarna ska ta emot avfallsvatten från kryssningsfartyg och färjor, vilka förväntas träda i kraft under de följande åren. Enligt ett förslag till regler ska alla hamnar med anlöp av passagerarfartyg ha adekvata faciliteter för att ta emot avfallsvatten från dessa fartyg.

Experter och leverantörer

BPO har också bjudit in experter och leverantörer av utrustning för att presentera skrubbertekniken och vilken typ av avfall de producerar. Efter 2015 kommer en del av de fartyg som anlöper hamnar vid Östersjön att vara utrustade med skrubberanläggning.

– Vi förväntar oss att denna nya typ av avfall snart kommer att förekomma i östersjöhamnar. Hamnchefer vill lära sig mer eftersom de förväntar sig en dialog mellan hamnar och rederier om hur man ska ta hand om dessa nya typer av avfall i hamnarna, säger Bogdan Oldakowski, generalsekreterare vid BPO.

 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.