Fartyget Martha skrotades 2016 på Gadani Beach i Baluchistan, Pakistan

Fotograf: Naqiyah Shabbir (Wikimedia Commons)

Kategori: Tank

Skrotningsnivåerna 2018 högre än på 30 år

VLCC och aframax är segmenten som skrotades flitigast under 2018 när fler tankfartyg togs bort från marknaden än på över 30 år.

Under 2018 togs totalt 21 miljoner dwt bort från tankermarknaden vilket är nära 90 procent mer än under 2017 enligt data från fartygsmärklarna Clarksons, skriver TradeWinds.

Högsta nivåerna sedan 80-talet

Enligt Clarksons är det de högsta nivåerna sedan 1986, det år som markerade slutet på en period då många fartyg skrotades som sträckte sig från 1982.

Enligt Clarksons beror de höga skrotningsnivåerna på att tankerraterna under 2018 nådde de lägsta nivåerna sedan tidigt 90-tal – med ett snitt på 11.216 USD per dag, trots ett fjärde kvartal som överträffade förväntningarna.

2020 regler påverkar

En annan faktor som bidragit till de ökade skrotningsnivåerna är den globala gränsen på max 0,5 volymprocent svavel i bränslet som införs av IMO 2020 något som gjort att många valt att göra sig av med gamla ”smutsigare” fartyg.

Enligt TradeWinds levererades 17 nya VLCC-fartyg under andra halvan av 2018 samtidigt som 16 stycken skrotades. Samtidigt skrotades 13 fartyg ur suezmax-segmentet och 18 aframax-segmentet vilket motsvarades av 11 respektive 12 nya fartyg i segmenten.