Fotograf: Riksdagen

Kategori: Politik

Skriftliga frågor om sjöfartsstöd

Det är inte enbart branschen som undrar varför frågan om den redan förberedda tillfälliga sjöfartsstödsförordningen inte avancerar. Nu ställer två riksdagsledamöter en skriftlig fråga till infrastrukturministern om samma sak.

Riksdagsledamöterna Helena Lindahl (C) ställer den skriftliga frågan ”Kommer ministern och regeringen att initiera tillfälliga ändringar i sjöfartsstödet” till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Mikael Larsson (C) ställer frågan ”Anser statsrådet att ett utvidgat sjöfartsstöd bör införas för svenska rederier?”.

Risk för uppsägningar

Budskapet är att följden av att förordningen inte fungerar kan bli omfattande uppsägningar. Rederierna kan också bli tvungna att flagga ut en stor andel av dagens svenskflaggade fartyg.

Helena Lindahl konstaterar i sin fråga bland annat att ”risken är stor att nuvarande utformning av sjöfartsstödet gör att rederier går under, och då hjälper dessvärre inte kloka åtgärder som korttidspermitteringar”.

Mikael Larsson påpekar att ”sjöfarten är viktig för att kunna hålla igång import och export till och från Sverige. Nu i coronatider är sjöfarten av fortsatt stor betydelse för att godsflödet ska fungera. Sjöfarten är självklart också viktig för att kunna transportera människor till och från arbete, och sjöfarten är också en viktig del av besöksnäringen.”

Allvarlig situation

Frågan om en tillfällig sjöfartsstödsförordning har sedan en längre tid haft hög prioritet för Svensk Sjöfart. Föreningens vd Rikard Engström välkomnar att den nu lyfts även av riksdagsledamöter.

– Det är helt centralt för passagerarrederiernas överlevnad och möjlighet att bidra till Sveriges återhämtning, dels som industrination och dels som besöksnation efter covid-19, att regeringen beslutar om en tillfällig sjöfartsstödsförordning. Sjöfarten transporterar vanligtvis 90 procent av alla varor som exempelvis livsmedel och mediciner samt cirka 30 miljoner passagerare varje år till och från Sverige. Om vi vill att dessa samhällsviktiga sjötransporter ska vara fortsatt möjliga att genomföra måste ett beslut tas skyndsamt. Vi ser fram emot Tomas Eneroths svar och hoppas att regeringen förstår innebörden för AB Sverige av den allvarlig situation rederierna befinner sig i på grund av covid-19 och den möjlighet som en tillfällig sjöfartsstödsförordning ger.

Redan förberedd

Anders Hermansson, vice vd på Svensk Sjöfart, uppger att förberedelser för beslutet redan finns och hoppas att regeringen tar ett beslut som gör att svenska passagerarrederier kan överleva trots covid-19.

– Redan tidigt förbereddes ett underlag för tillfällig sjöfartsstödsförordning av Delegationen för Sjöfartsstöd, vilket möjliggör beslutet. Sjötransporter är viktiga för besöksnäringen och turismen. Genom att se till att sjöfarten inte går under undviker man inte bara negativa konsekvenser för varor och möjlighet till persontransport, men även för dessa näringar. Vår förhoppning är att regeringen nu tar rederiernas rop på hjälp på allvar och drar nytta av att andra myndigheter redan agerat så att ett beslut är möjligt att tas inom kort. Vi är tacksamma för att regeringen och myndigheter har gjort vissa justeringar för sjöfarten, men utan en tillfällig sjöfartsstödsförordning är vi rädda för att dessa justeringar har gjorts förgäves.