Fotograf: Arkivbild: Sjöfartsverket

Kategori: Politik

Skeppsmäklarna: Anslagsfinansiera isbrytningen

Skeppsmäklareföreningen kräver att isbrytningen ska anslagsfinansieras och att näringens pengar ska användas till att öka och rena sjöfarten.

Styrelsen för Sveriges Skeppsmäklareförening meddelar att de har enats kring en inställning kring farledsavgifter, isbrytning och statens ansvar för vinterväghållning. Föreningen anser att staten bör likställa isbrytning med all övrig vinterväghållning, som finansieras helt och hållet inom statliga anslag, medan sjöfarten i dag betalar samtliga kostnader för att hålla vintersjövägarna i exempelvis Norrland farbara året runt.

Tredelat rabattsystem

Detta vill Skeppsmäklareföreningen ändra på. De vill att isbrytningen anslagsfinansieras och att Sjöfartsverket använder de insparade pengarna till att både öka och rena sjöfarten. Detta genom att ett tredelat rabattsystem först införs. Föreningen föreslår:

  1. De 80 miljoner som i dag används till riktade miljörabatter ska fortsatt stimulera till ökade satsningar på renare utsläpp.
  2. 100 procent miljörabatt på varudelen av farledsavgifterna för allt inrikes gods bör kunna stimulera överflyttningen och i viss mån minska kostnaderna för det gods som per definition behöver använda två svenska hamnar i sitt transportupplägg.
  3. Samtliga transportlösningar som innebär en överflyttning av gods från väg till sjö (dvs även utrikes sådan) ska kunna få rabatt på de statliga avgifterna. Det enklaste och mest transparenta vore ett rabattsystem som gav 100 procent rabatt på varudelen av farledsavgiften under två år, 75 procent rabatt år 3, 50 procent år 4 och 25 procent rabatt år 5 – för allt gods som i dag går på bil.

Rättmätiga anslag

För att realisera dessa tre alternativ krävs att Sjöfartsverket får rättmätiga anslag för det som sjöfarten betalar via farledsavgifterna, men som inte berör handelssjöfarten, skriver föreningen i sitt nyhetsbrev och fortsätter:

”Men på sikt, då inlandssjöfarten ökat och antalet fartyg som kvalificerat sig för miljörabatt blivit fler, behövs också att isbrytningen anslagsfinansieras. Med de
300 miljoner som sjöfarten som kollektiv i dag betalar för isbrytningen skulle det här systemet kunna bli riktigt bra.”

Kommentarer

  • Se hela bilden

    Köra till jobbet till en industri som är beroende av vintersjöfart? Kanske plogbilen behöver både bränsle och en reservdel som kommer med båt? Doktorn kanske behöver utrustning till sjukhuset då herr och fru snåljåp stått på huvet i backen med sina importerade budgetskidor. Svårt då när det är djupfryst runt nära hela Sverige och inga isbrytare finns. Alla är ju redan uthyrda till högstbjudande nation i Långtbortistan.

Artikeln är stängd för fler kommentarer