Forsmarks hamn.

Fotograf: Lasse Modin

Kategori: Hamn/Logistik

SKB tar över Forsmarks hamn

Den 1 april tar Svensk Kärnbränslehantering, SKB, över Forsmarks hamn. SKB vill bygga ut hamnen för att kunna ta emot fler fartyg.

SKB tar över hamnen från den tidigare ägaren Forsmarks Kraftgrupp, FKA.

– Hamnen är en viktig länk i vårt uppdrag att omhänderta och transportera radioaktivt avfall. Det här betyder att SKB kommer att ansvara för hamnverksamheten, mottagning av fartyg, bevakning samt underhåll, säger Petter Olsson, hamninnehavare på SKB i ett pressmeddelande.

Hamnen används idag huvudsakligen till att ta emot fartyget Sigrid som transporterar radioaktivt avfall till SFR (slutförvaring för kortlivat radioaktivt avfall) samt transporter av använt kärnbränsle från Forsmarks kärnkraftverk till mellanlagret i Oskarshamn. FKA:s verksamhet ska inte påverkas av övertagandet.

Förbereder för utbyggnad

Enligt pressmeddelandet förbereds nu för såväl utbyggnad av SFR som anläggande och drift av Kärnbränsleförvaret, två stora byggprojekt som innebär att material kommer att behöva transporteras till och från byggnationerna och att bergsmassor behöver transporteras bort från området.

Möjlighet till sjötransporter är enligt SKB viktigt för att kunna minska mängden vägtransporter och ger ökad flexibilitet vad gäller transporter till och från byggen.

– Vi ser att vi med den utökade verksamheten behöver bygga ut och göra förbättringar av hamnen. Vi förbereder oss nu för huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen i slutet av maj. Så snart vi har fått en miljödom och fastställda villkor kommer vi att påbörja arbetena, säger Petter Olsson.