Kategori: Ekonomi | Regelverk

Skatteverket utreder utflaggning

Som Sjöfartstidningen tidigare berättat om har Skatteverket länge haft ögonen på de svenska rederier som flaggat ut och öppnat kontor på Färöarna. Nu tycks Skatteverket ha påbörjat en utredning om de aktuella rederierna. 

Under våren har de rederier som flaggat ut sina båtar till Färöarna varit föremål för en intensiv debatt. Redan i februari berättade Johan Lundberg, regionsamordnare på Skatteverkets avdelning för utlandstransaktioner, för Sjöfartstidningen att ”det finns all anledning att titta närmare” på denna utveckling.  

Följer utvecklingen

– Vi följer ju med vad som händer i branschen och är högst medvetna om att det finns svenska rederier som flaggat ut och har öppnat kontor på till exempel Färöarna. Och där har vi ju kanske skäl att misstänka att det i själva verket bara rör sig om en brevlåda, medan den faktiska verksamheten pågår i Sverige och även all ledning finns i Sverige, sade Johan Lundberg i februari. 

Locket på

Johan Lundberg uttalade sig därefter i våras även i SEKO Sjöfolks tidning Sjömannen i samband med deras rapportering om Färöutflaggningen. Huruvida det verkligen pågick någon utredning kunde han med hänvisning till Skatteverkets sekretessregler dock inte svara på. 

Misstänkt skattebrott

Nu rapporterar dock P4 Göteborg att det de facto pågår en sekretessbelagd utredning om misstänkt skattebrott i samband med utflaggningen till Färöarna och att Johan Lundberg är en av dem som jobbar med Färöutflaggningen. 

– När det är så uppenbart att det är något att utreda, så är vi skyldiga att agera, säger han till P4 Göteborg och tillägger att utredningen sannolikt kommer att vara klar tidigast om några månader.