Fotograf: Skangas

Kategori: Tank | Folk/företag

Skangas är nu Gasum

LNG-leverantören Skangas byter namn till Gasum för att stärka varumärket Gasum i de nordiska länderna.

Skangas blev helägt av energibolaget Gasum i oktober 2018. Före affären ägde Gasum 70 procent av Skangas. Förvärvet ingår i Gasums strategi att vidareutveckla den nordiska gasmarkmaden och LNG-infrastrukturen.

– Vi vill visa vägen och bidra till att de nordiska länderna utvecklas i en miljövänligare riktning under ett stärkt varumärke. Skangas, som nu integreras i Gasum-koncernen, förbättrar ytterligare vår kapacitet att fortsätta bygga och utveckla det nordiska gasekosystemet och möta en växande efterfrågan. Behovet av renare bränslelösningar för industri- och transportsektorn ökar, och naturgas är det konkurrenskraftigaste alternativet bland lågutsläppsbränslen. Vi fortsätter att erbjuda våra kunder lika bra tillgång på tjänster som förr, säger vd Johanna Lamminen i Gasum i ett pressmeddelande.