Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Ekonomi | Regelverk

Skatteverket: ”Vi ska snart börja ställa frågor”

Skatteverket bekräftar nu för Sjöfartstidningen att man inlett en förgranskning av utflaggningen till Färöarna och att man ”så snart som möjligt” ska börja ställa frågor till de berörda företagen. 

Johan Lundberg, som är regionsamordnare på Skatteverkets avdelning för utlandstransaktioner, är dock noga med att tona ned P4 Göteborgs påstående om att det hela handlar en ”sekretessbelagd utredning om misstänkt skattebrott”. 

– Jag tycker nog att P4 Göteborg har dragit det hela lite väl långt. För det första så handlar det än så länge inte om en regelrätt utredning utan det vi gör i det här skedet är en inledande kartläggning, eller förgranskning, för att få klart för oss hur det hela ser ut. För det andra så är det inte vår uppgift att ta reda på om man begått något skattebrott; vi kontrollerar bara om man gjort något skattefel – om så är fallet så är det sedan upp till åklagaren att ta över och utreda om det förekommit skattebrott.

Ska ställa frågor   

Exakt vilka rederier man tittar på eller hur många företag man börjat kartlägga vill inte Johan Lundberg uppge. Han kan heller inte svara på exakt hur lång tid förgranskningen kommer att ta.  

– Vi har ett antal personer som arbetar med det här, men det är en ganska så komplicerad fråga där både bolagsbeskattning, de anställdas beskattning och socialförsäkringar ingår och därför tar det lite tid. Nu har vi ju sommar och semestrar framför oss också, men förhoppningsvis ska vi så snart som möjligt börja ta kontakt med de berörda rederierna och ställa frågor om årsredovisningar, hur olika avtal ser ut och vilka personal- och lokalkostnader man har. 

Fler länder kan utredas 

I den pågående kartläggningen begränsar man sig till rederierna på Färöarna men enligt Johan Lundberg skulle en granskning av det här slaget lätt kunna utvidgas. 

– Ja, rederierna har ju bra ordning på sina dokument och redovisar allt öppet i sina årsredovisningar, så det skulle vara enkelt att titta även på exempelvis Danmark och se hur koncernstrukturen ser ut där. Om vi gör det beror beror på vad vi kommer fram till i den här första kartläggningen.

Kan vara lagligt 

Johan Lundberg poängterar dock att det inte är säkert att de berörda rederierna faktiskt har begått något fel.    

– Det här skulle ju kunna vara en del i en legal skatteplanering, och är det bara inom regelverket så ska man ju kunna tillämpa det – även om det skrivs om det i media och vissa tycker det är moraliskt fel med skatteplanering.