Fotograf: Per Fredman

Kategori: Hamn/Logistik

Byggmaterial tar sjövägen

I samband med ombyggnationen av Slussen i Stockholm levereras byggmaterialet via pråmtrafik från Södertälje hamn.

Ostkusthamnar i samverkan informerar att byggmaterialet körs via järnväg och större fartyg från Luxemburg till Södertälje hamn där godset omlastas till pråm och körs in till både Slussen i Stockholm och Södertälje sluss som bägge genomgår stora ombyggnationer. Till Slussen transporteras materialet via Mälaren som erbjuder en direkt och snabb väg rakt in i Stockholms kärna.

Omlastningshamn

– Södertälje hamns vision är att vara en omlastningshamn för gods som sedan fraktas vidare till Mälardalsregionen, på fartyg som är stora nog att ersätta kanske 20 lastbilar eller fler, säger Robert Tingvall, vd för Södertälje hamn.

I och med att godset omlastas till pråm i Södertälje hamn blir det lättare att välja miljösmarta lösningar hela vägen från Luxemburg. Ett alternativ hade varit att köra godset på lastbil från Luxemburg, vilket enligt Ostkusthamnar i samverkan hade bidragit till mer utsläpp och trängsel.

Stor potential

Genom att använda hamnar som omlastningspunkter finns stor potential att fler likande projekt genomförs i Sverige, uppger Ostkusthamnar i samverkan.

– Södertälje hamn har ett strategiskt läge nära Stockholm och insjövägen är betydligt kortare än att frakta godset via Östersjön. Projektet har visat att det i praktiken fungerar att flytta över gods från väg till sjöfart. På detta sätt kan vi ta vara på sjöfartens lediga kapacitet vilket är positivt både för våra vägar, städer och miljö, säger Robert Tingvall.