Sjötransportavtal träder i kraft

Den första mars träder ett nytt sjötransportavtal mellan Kina och EU i kraft. Avtalet innehåller föreskrifter kring tillgång till marknader och samarbete på det maritima området. Exempel på en specifik punkt är obegränsad och ickediskriminerande tillgång till hamnar. Avtalet skrevs under redan 2002, men det krävde ratificering av EU:s medlemsländer innan det kunde träda i kraft.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.