Sjöröveriet på historisk nivå

Totalt rapporterades 306 piratattacker under årets första nio månader till IMB, International Maritime Bureau. Detta innebär att antalet incidenter redan överstiger fjolårets nivåer då 293 attacker rapporterades under hela 2008. Flest attacker har skett utanför den somaliska kusten och Adenviken.Under årets första nio månader bordades 114 fartyg, 34 fartyg kapades och 88 fartyg utsattes för beskjutning. Totalt togs 661 besättningsmedlemmar som gisslan, tolv kidnappades och sex dödades. Åtta besättningsmän är rapporterade saknade.Under de tre första kvartalen har antalet attacker där handeldvapen använts ökat med 200 procent.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.