Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi

Sjöfartsverket varnar för underskott

Coronakrisen gör att Sjöfartsverket räknar med ett underskott på över 300 miljoner kronor på grund av minskade intäkter från farleds- och lotsavgifter. Men något varsel är inte aktuellt.

På grund av den pågående coronakrisen har Sjöfartsverket aviserat radikalt minskade intäkter genom att de nu går miste om farleds- och lotsavgifter, bland annat på grund av inställd kryssningstrafik.

Magnus Stephansson, finansdirektör på Sjöfartsverket, säger till Sjöfartstidningen att de räknar med att 2020 ger ett underskott på över 300 miljoner.

– Det slår väldigt hårt mot oss eftersom vi budgeterat med ett nollresultat. Vi har gjort bedömningen i dialog med regeringen baserat på hur den pågående samhällsstörningen artar sig och där är det mildaste scenariot att det klingar av nu i maj och då rör det sig om minst 300 miljoner, säger han.

Kan bli över 400 miljoner

Sjöfartsverket jobbar också med ett värstascenario där krisen pågår året ut.

– Då kan underskottet bli 430 miljoner utifrån antaganden om att kryssningstrafiken blir helt utraderad, att färjorna fortsätter att köra bara gods och chaufförer och att det även blir en påtaglig minskning för handelssjöfarten, säger Magnus Stephansson.

Inga varsel

Trots de dystra siffrorna menar Stephansson att det inte är aktuellt med några varsel på Sjöfartsverket likt det på omkring 500 tjänster som Luftfartsverket la tidigare i veckan.

– Vi skiljer oss mot dem på det sättet att vi har en omfattande verksamhet som fortfarande pågår. Det är anlöp med lotsplikt som gör att vi måste finnas på lotsstationerna. Dessutom måste vi ha beredskap på våra helikoptrar. Vi har lika mycket att göra som normalt.

Drar i handbromsen

Sjöfartsverket har tidigare haft en problematisk ekonomi med åratal av underskott, men under de sista två åren har de gjort ett positivt resultat. Krisen har dock gjort att läget blivit betydligt dystrare med minskat utrymme för nyrekryteringar och nya projekt.

– Corona innebär ytterligare en effekt som gör det svårt att på sikt göra satsningar på nya fartyg, nya sjösäkerhetsanordningar och it-satsningar. För det krävs en ekonomi som vi inte har, säger han.

Nu är Sjöfartsverkets förhoppning att regeringen ska skjuta till extra statliga pengar.

– Någon form av stöd måste till nu och har haft en dialog med regeringen om hur man kan hantera effekterna av det här, säger Magnus Stephansson.